Ejderhaların koruduğu saat modelleri

Çin yeni yılı, güç, enerji, onur ve barışı simgeleyen Dragon – Ejderha Yılı’na giriş yaptı. Batı astrolojisinden büyük ölçüde farklı olarak Çin Zodyak takvimi kul­lanan Çin astrolojisi, Ejderha – Dra­gon yılına 10 Şubat’ta başlayacak. 12 yıllık döngülerden oluşan takvimin her yılını bir hayvan temsil ediyor; kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, ke­çi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Yılların belirli bir hayvan ile ilişki­lendirilmesi, o yıl doğan kişilerin burçlarının da bu sembolle anılıp, karakterize edilmesini sağlıyor. Çin mitolojisine göre ejderha, Batı mi­tolojisinde tasvir edilen korkutucu ateşli yaratıkların tam aksine hayır­severliği, güç, onur, canlılık ve başa­rıyı simgeliyor. Lunar Yeni Yılı veya Çin Yeni Yılı, Doğu Asya’da ailelerle ve birkaç gün süren havai fişeklerle kutlanan en önemli festivalden biri.

Çin Zodyak’ın tahminlerine gö­re, bu yıl en şanslı burçlar arasın­da maymun, horoz ve domuz yer alıyor. Onları takip eden burçlar ise kaplan, tavşan, yılan, at, keçi ve köpek olarak sıralanıyor. Ancak, sıçan, öküz, ejderha, at, keçi ve kö­pek yılında doğanlar, hedeflerine ulaşmak için 2023’e göre daha faz­la çaba harcamaları gerekecek ve çeşitli zorluklarla karşılaşabile­cekleri öngörülüyor.

Özellikle lüks pazarında önemli bir yeri olan Çin’in astrolojik yıllı da üreticiler tarafından yakinen takip edilip özel ürünlerin planlandığı bir pazara dönüşüyor. FH ( Federation of Swiss Watch In­dustry) ra­kamlarına göre İsviçre, en büyük ikinci saat pazarı olan Çin’e 2023 yılı­nın Ocak – Aralık ayı aralığında 2.762,5 milyon CHF ihracat ger­çekleştirdi. Bu rakam 2022 yılı ile kıyaslandığında %7.6’lık bir artış izlediği gözleniyor. Böylece büyü­yen bir pazar olarak Çin lüks üreti­mi yapan firmaların ve özellikle sa­at üreticilerinin odağında yer alı­yor. Her yıl Çin Astrolojisine göre üretim yapan lüks pazarının bu yılki konusu Ejderha Yılı oldu. Saat üre­ticileri, Çin Dragon yılına özel ta­sarladıkları kendine güvenen ve ba­ğımsız, aynı zamanda sevgiye özlem duyan bir yaratık olan ejderhalı sa­at modellerini, Asyalı saat severle­ri özellikle de koleksiyonerleri cez­betmek için üretildiler.

Chen Fen Wan’ın renkli dragonu

Hublot Spirit of Big-Bang Titanium Dragon, modeli adından anlaşılaca­ğı üzere 5 derece titanyum kasaya sahip. Özellikle çok hafif materyal­ler kullanılarak oluşturuldu. Darbe­lere ve korozyona karşı dayanıklı, 42 mm saten dokunuşlu parlatılmış kasası bulunuyor. Otomatik kurum mekanizması 50 saat güç rezervi ile çalışıyor. Renkli kadranı üzerin­de saat üç konumunda tarih göster­gesi yerleştirildi. 100 m su basıncına dayanıklı. Kadranı, yansıtmayan sa­fir cam ile koruma altına alındı. Dra­gon deseni çok katmanlı 3D efekti veren sanatçı Chen Fen Wan’ın usta ellerinden çıktı. Siyah kauçuk kayışı dragon deseni ile bezendi.

Bordo renk kültürel zenginliği simgeliyor

WC Schaffhausen, limitli bir edisyon ile özel yıla ithafen model üretti. Markanın en önemli ve bilinen saat ailesi­ne IWC Schaffhausen Portu­gieser dahil olan Chronog­raph Year of the Dragon (Ref. IW371629), kronograf mode­lin arkasında, rotor bölümün­de altın elle oymalı ejderha deseni yer alıyor. Dikkatli bakınca birden fazla ejderha görülebiliyor. 41 mm çapında çelik kasaya sahip olan model 1000 adet limitli olarak üretil­di. 30 m su geçirmezlik özel­liği bulunuyor. Çinliler için önemli bir renk olan bordo ise Ay Yılı’na saygı niteliğinde kültürel zenginliği yansıt­ması amacıyla kadrandan parlıyor. Saatler rakamla ifade ediliyor ve altın kap­lamalı yaprak şekilli akrep – yelkovan ile gösteriliyor. 12 konumunda dakika, 6 ko­numunda ise küçük saniye göstergesi yer alıyor. Marka­nın kendi üretimi mekanizma­sı ile çalışıyor ve 46 saat güç rezervi bulunuyor. Siyah ve bordo kayış ile alternatifli ola­rak sunuluyor.

Çin Yılı’nı beş pençeli dragon ile kutluyor

Yüksek saatçiliğin zirvesinde yer alan markalardan biri olan Vacheron Constantin, Çin Yılı’na saygısını 40 mm’lik 18 K beyaz kasası içerisinde Les Cabinotiers Grisaille Dragon modeli ile sunuyor. Kadranında, 16. yüzyıldan kalan özel bir mine tekniğiyle yapılmış, canlı renklerden sakınarak gölge oyunuyla yaratılmış beş pençeli bir ejderha bulunuyor. Tüm görsel vurguları arttırmak için koyu renk mine kadran üzerine beyaz kullanıldı. Bezel, kasa ortası ve kayışını kasaya bağlayan kulaklarda toplam 146 baget pırlanta yer alıyor.

Koleksiyonerler için 88 adet özel model

Chopard, Çin Zodyak Yılı’nı modelleriyle anmaya 2013 yılında başladı. İlk modeli olan L.U.C XP Urushi serisi­nin Yılan edisyonunu yap­masından sonra 2024’ün Ejderha Yılı’na adanmış ye­ni bir sanatsal modelle kar­şımıza çıkıyor. Japon lake sanatının en önemli marka­larından Yamada Heian­do’nun usta sanatçısı Mino­ri Koizumi’nin elinden çıkan kadranlarda, geleneksel makie vernik tekniğini kul­lanıldı. Altın Kadranın siyah zeminin üzerinde elinde turkuaz bir top tutan ejder­ha yer alıyor. 40 mm çapın­da 18 k kırmızı altın kasaya sahip ve 65 saat güç rezervi ile çalışıyor. Çin uğurlu sayı­sı olan 88 adet üretildi.

İncili ejderha bilgeliği ve gücü temsil ediyor

Breguet, Classique Double Tourbillon Dragon 5345 Özel Edisyon ile Ejderha Yılı’nı bilek­lere taşıyor. Elle kurum olarak çalışan modelin her yıl farklı Çin Yılı için tasarımı yapılıyor. Mekanizması bir yüksek saat­çilik örneği olarak 749 parça­dan oluşuyor ve 60 saat güç rezervi özelliğine sahip.

Abraham-Louis Breguet, 26 Haziran 1801’de saat meka­nizmanın yerçekimi etkilen­memesi için bir çözüm olarak tourbillonu icat etti. Bu icat, saat yapım dünyasına etkili bir değişim getirdi ve o zaman­dan beri markanın koleksiyon­larında farklı varyasyonlarla uygulanmaya başlandı. Saatin daha dakik olmasını sağla­yan tourbillon mekanizması, Classique Double Tourbillon Dragon – 5345 Özel Edisyon modelinde çift olarak kullanıl­dı. Yüzlerce yıllık gloşe torna­larına sahip olan Breguet’in atölyelerinde oyma zanaatı ile oluşturulan ejderha, kadran üzerinde yer alıyor. Usta zana­atkârlar, bu makineleri titizlik­le kullanarak nesiller boyunca aktarılan geleneklerle saatlere büyüleyici motifler kazandırı­yor. Guilloché atölyesinin ya­nında, gravür sanatçıları eski çağlardan ilham alan araçlar ve yöntemlerle komplike de­taylar oluşturmak için farklı teknikleri kullanıyorlar. Üreti­len model, Breguet’nin kalıcı mirası ve geçmişine olan bağ­lılığının bir kanıtı olarak sunu­luyor.

İki tourbillon arasında el oy­ması altın ejderha zarifçe dö­nüyor. Pençelerinde arasında bulunan bir inciyi sıkıca kav­rayan ejderha, Çin kültüründe incinin güç sahibi olduğunu ifade ediyor. Efsanevi yaratık ise krallığı ve benzersiz bilge­likle yöneten bir imparatoru temsil ediyor.

Çin sokaklarının ışıltısı Swatch modellerinde

Saat dünyasının eğlenceli çocuğu Swatch, Ejderha Yılı’nı beş farklı bir modelle kutluyor ve ejderhanın çekici gücünü bir saat serisi içerisinde saygı duruşuna dönüştürüyor. Dragon in Cloud 47 mm, Dragon in Wind Pay 41 mm, Dragon in Waves 34 mm, Dragon in Motion 43 mm, Dragon in Gold 38 mm kasa çaplı ve Çin sokaklarını aydınlatan lambalarının ışıltılı renklerinden ilham alan modeller neon renkleri ile dikkat çekiyor. Çin Zodiak 2024 yılında doğanların zeki ve özgüven sahibi olarak tanımlanması modelin tasarım kodlarını oluşturuyor. Tüm modellerin 3 bar su geçirmezlik özelliği bulunuyor.

Bombeli kadran adeta göz kırpıyor

Corum, Çin özel yılını Corum Bubble 47 Dragon Eye ile çok farklı bir çalışma tasarlayarak karşılıyor. Kadranında büyük bir ejderha gözüne yer veriyor. Çince“Hua long dian jing” yani “Bir ejderha resmetmek ve gözlerini noktalamak” anlamına gelen deyim bir halk hikayesinden kaynaklanarak günümüze, bir işin en iyisini yapmayı ifade eden son dokunuşları anlatıyor. Corum Bubble 47 Dragon Eye’da ejderhanın özel bakışına odaklanıyor. Metal döküm kullanılarak yapılan kadranı üzerindeki desen el ile işlendi ve renklendirilerek boyutlu bir kadran elde edildi. Siyah PVD çelikten yapılmış 47 mm’lik saatin üzerinde yer alan Bubble imza niteliğindeki kubbeli safir yapısı büyüteç etkisi yaratıyor ve ejderhanın bakışlarının daha etkili olmasını sağlıyor.

Hamilton Ventura Dragon Skeleton

Hamilton Ventura, 1957 yılında ilk kez piyasa­ya sürüldüğünden bu yana saat endüstrisin­de yenilikçiliğin ve fütürizmin sim­gelerinden biri haline geldi. Marka, tarihi boyunca cesur tasarımları ve estetiği ile dikkat çekti. 2024 yılına ge­lindiğinde ise Hamil­ton Ventura Dragon Skeleton modelleri ile Ejderha Yılı’na özel bir tasarım ile çizgisini sür­dürmeye devam ediyor.

Ejderha Yılı’nın yaklaşmasıy­la birlikte, Hamilton Ventu­ra’nın son lansmanı, efsane­vi yaratığın sembolize ettiği prestij ve güce saygısını su­nan bir model yarattı. Yeni­likçi ve cesur bir yaklaşımla tasarlanan ejderha iskelet kadran, Ventura’nın ikonik siluetini daha da güçlendirdi. Kad­randaki dikkat çekici pencere­ler, ejderhanın yüzünü ortaya çıkardı. Ej­derha, kad­ran üzerinde Ventura’nın ikonik geomet­rik kasasına uyum sağlaya­cak şekilde sa­at yönünde 90°’de konumlandırıldı. Ventura Dragon Ske­leton iki versiyon ile sunuldu. İlk modelinde pem­be altın PVD kaplamalı kasa ve siyah iskelet kadran ej­derhanın delici yeşil gözle­rini çerçeveliyor. İkinci mo­delde ise, ejderha siyah PVD kaplama ve alev alev yanan kırmızı gözlerle öne çıkıyor. Modeller 80 saatlik güç re­zervi ile çalışıyor.

Kişiselleştirilebilen bir saat modeli

Jaeger-LeCoultre’un Reverso modeli­nin dönebilen yapısı, sanatsal kadran­larıyla kompleks model sevenler için ideal bir tasarım. Saatin ön yüzü siyah Grand Feu mineden yapılmış bir kad­randan oluşuyor. Saat, pembe altın sa­at indeksleri ve dolfin tarzı ibreleri ile zarif bir şekilde zamanı gösteriyor. Di­ğer tarafta ise aynı parlak mine tabanı üzerinde 10 farklı boyutta kesme aleti ve 80 saatlik titiz çalışma ile oluşturu­lan altın ejderha süslemesi bulunuyor. Ayrıcalıklı özel detay da sadece talep üzerine yapılıyor.

İnci grisi kadranda beyaz bulutlar uçuyor

Piaget, Dragon Yılı için mücev­herli bir kapsül koleksiyon ha­zırladı. Marka, daha önce 2012 yılında olan Dragon Yılı’na özel ürettiği modeli, 12 yılda bir olan döngünün başlangı­cından esinlenerek ha­reket etti. İsviçre’nin en tanınmış mine ustala­rından olan Anita Por­chet’in elinden çıkan model etkileyici bir ta­sarıma sahip. Modeller mitolojik kuş fenghu­ang ve ejderha süsle­melerinden oluşuyor. 38 mm çaplı kadranıyla Altip­lano Zodiac modeli inci grisi zemin üzerine beyaz bulutlarla kaplı bir kadranı barındırıyor. 28 mm çapındaki modeli ise da­ha renkli olarak kırmızı, pembe ve turuncu desenli tasarlandı ve her iki modelden de 8’er adet üretildi. Ayrıca daha büyük ola­rak üretilen 41 mm Altiplano High Jewelry Dragon saati ise Porchet tarafından farklı el işçi­liği ile oluşturulan tourbillonlu bir model olarak sunuluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x