Metal işkolundaki toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı

Metal iş kolunda sendika işverenin teklifini reddetti. Uyuşmazlık tutanağı tutuldu ve arabuluculuk süreci başlatıldı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, bugün MESS Genel Merkezinde devam edildi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar toplam 54 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı. Toplam 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.

Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geldi.

İŞVERENİN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

MESS sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etti. Sendikanın ücret artışı teklifine karşılık olarak, MESS ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edildi.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması sonrası Türk Metal Sendikası, sözleşme masasını terk etti ve uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattı.

TÜRK METAL’DEN AÇIKLAMA

Türk Metal Sendikası konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk Metal sözleşmenin, günün ekonomik koşullarının gerektirdiği bir şekilde masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Ancak Sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda Türk Metal’in kabul edemeyeceği bir teklifte bulunmuştur.

MESS öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiş, Sendikamızın ücret artışı teklifine karşılık olarak da, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edilmiştir.

MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da talep etmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır.

Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir.

Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır.

Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, “arabuluculuk” sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x